Živnostníci

Zoznam živnostníkov na doméne Dlžník.sk zobrazuje údaje z verejne dostupných zdrojov, ktoré poskytuje Živnostenský register SR, a neobsahuje informácie o finančnej situácii zverejnených živnostníkov. Údaje zverejnené v zozname živnostníkov pochádzajú z iných zdrojov (ZRSR), ako údaje v databáze dlžníkov na doméne Dlžník.sk.

 

Františka Mičianová

IČO: 40525597
Miesto podnikania:
02331 Rudina 379
Predmety podnikania
?  

Pohostinská činnosť

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Spracovanie údajov

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Služby súvisiace s databázami

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Zákazkové krajčírstvo

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Reklamné činnosti

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Maliarske a natieračské práce

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Demolácie, búracie práce a prípravne práce pre stavbu

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Výroba malty a betónu

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Montáž sadrokartónu

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Požičiavanie videokaziet verejnosti

Deň vzniku oprávnenia: 1. október 2003

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Deň vzniku oprávnenia: 1. január 2009

Vedenie účtovníctva

Deň vzniku oprávnenia: 1. január 2009

Prieskum trhu a verejnej mienky

Deň vzniku oprávnenia: 1. január 2009